Mönarps Gård

Magnussons Lantbruks AB har varit verksamma på Mönarps Gård sedan 60-talet.
1987 köpte vi gården och har sedan dess byggt upp den med nya byggnader då alla de gamla revs.

Gården består till största delen av mossmarker som lämpar sig väl för kreaturshållning.

Vi odlar all areal för foder till djuren.

Vi har ca 230 dikor och föder upp alla ungdjur till avel eller slakt.

2017 började vi bygga ett nytt ungdjurstall.
Stallet består av tre väggar, tak och golv. Liggbås och ströbäddar.
Till investeringen har beslutats om stöd från EU och Jordbruksverket.Stalletblev klart sommaren 2019.
Med denna investering har vi skapat förutsättningar för en bra och hållbar djurhållning.
MAGNUSSONS LANTBRUK

Mönarps Gård
521 92 Falköping

Telefon: 072 - 214 41 55