Lantbruket

Mönarps Gård är en utpräglad djurgård där markerna till stora delar består av mossmarker lämpade för djurfoder.

På gården finns ca 230 moderdjur. Våra kor är korsningar mellan Hereford, Simmental och Charolais. Därutöver finns det ca 350 ungdjur som vi föder upp till slaktmognad.

Djuren betar både på betesmarker och åkerbeten.
All mark används för foder till djuren och spannmålen skördas till ensilage.


 
MAGNUSSONS LANTBRUK

Mönarps Gård
521 92 Falköping

Telefon: 072 - 214 41 55