Cal Drench Plus mot kalvförlamning

Användning av Cal Drench Plus för att förebygga riskfaktorer innebär att
"förebygga stora problem till en låg kostnad"


Mjölkdjurshållningen är en mångfacetterad branch tack vare arbetet med levande djur och de ständigt förändrande omständigheterna. Dessutom kan man jämföra en besättning med högproduktiva kor med elitidrottsmän som ständigt måste prestera toppresultat under 305 dagar. Av mjölkbönderna förväntas att de möjliggör detta toppresultat genom optimal skötsel och ledning.

I undersökningar har det visat sig att 6 av 10 kor har en för låg kalciumhalt i blodet vid kalvning.

Denna kalciumbrist beror på att det avges mer kalcium än kon kan få ut ur maten och skelettet vid produktionen av råmjölk. Detta problem blir allt större ju fler laktationsperioder kon har haft.

Många problem runt omkring födeln som exempelvis, en svår födsel, att stå kvar med efterbörden och möjligtvis också löpmagesomvridning kan förebyggas genom att ge kalciumtillskott i tid.

Ge Cal Drench Plus till alla förstakalvare och kor med benägenhet för kalvförlamning.

Dosering: 300 ml per gång

Ges med fördel så snart kon eller kvigan börjar bli kalvsjuk samt genast efter födseln.
Behandlingen kan upprepas vid behov.
Ges med ingivare i kindpåsen utanför tänderna.

                         Dr. Register\'s 300 cc Drench Gun | Drenchers | Veterinary Supplies | Farm &  Ranch Supplies | Farm & Ranch | Nasco
 

Cal Drench Plus är den ideala produkten:

Förebygger kalciumbrist kring kalvning
Hög och effektiv upptagning ab kalcium
Oral upptagning, säker mot överdosering
Enkel och snabb tilldelning med en drench-pistol utan att kon besväras
Metoden med drench-pistol förebygger lungproblem
Redan efter 15 minuter kan en ökning av kalciumhalten i blodet konstateras
Optimalt pH-värde, inte frätende eller irriterande för slemhinnorna
Propenglykol för snabb extra energi
Innehåller vitamin B-komplex
Hög dosering av balanserande vitaminer som stimulerar matlusten. Naturlig övergång till egen kalciumupptagning ur grovfoder
Bra pris per dosering ger kostnadseffektiv prevention
För optimalt resultat: Skaka kraftigt före användning så att alla kristaller är upplösta. Förvaras mörkt och vid rumstemperatur.

 

Dr. Register's Drench Gun      Dr. Register\'s 300 cc Drench Gun | Drenchers | Veterinary Supplies | Farm &  Ranch Supplies | Farm & Ranch | Nasco


Så här använder ni den.

Mata 200-300 ml med drenchpistolen genom attt sätta in röret mellan kinden och tänderna (insättning av hela längden av röret) och injicera lösningen långsamt. Huvudet bör höjas något som kommer att göra utfodringen lättare.

VIKTIGT!

Använd inte på kor som ligger ner och inte kan höja sitt huvud eller som har förlorat sina sväljreflexer. Lösningen skall endast inges i kinden utanför tänderna och inte rakt ned i halsen då risk finnes för att lösningen hamnar i lungorna.


 
MAGNUSSONS LANTBRUK

Mönarps Gård
521 92 Falköping

Telefon: 072 - 214 41 55