Nia Plus Drench

Maximal mjölkproduktion erhålls hos kor ca 3-4 veckor efter kalvning.
Maximal foderupptagningsförmåga däremot erhålls först efter ca 6-7 veckor efter kalvning.

Just under dessa första veckor finns risk för störning i kohydratämnesomsättningen. Därigenom uppstår en näringslucka vilken kon försöker kompensera genom uttag från den egna kroppen.

Symptom

Försämrad andhämtninhg
Slö och kraftlös, acetonlukt
Avmagring
Dålig mjölkproduktion

Inre förändringar

Ökad bealstning på levern
Fruktbarhetsproblem
För låga blodsockervärden

1 2/3 av dessa fall uppkommer inga fler komplikationer. Hos resterande 1/3 kan emellertid löpmagesomvridning eller njurstörningar uppstå.

Då dessa ämnesomsättningsstörningar är följden av en för låg energiförsörjning kan man genom riktade utfodringsåtgärder häva detta.

         Dr. Register\'s 300 cc Drench Gun | Drenchers | Veterinary Supplies | Farm &  Ranch Supplies | Farm & Ranch | Nasco

Nia Plus Drench

För att undvika dylika problem kan man sätta in Nia Plus Drench såväl före som efter kalvning. Nia Plus Drench innehåller en välbalanserad energilösning med Niacin, Propylenglykol och vitamin B-komplex.

Ge 200 ml Nia Plus Drench i tre dagar i följande fall:

Till alla feta djur 10 dagar före kalvning
Till alla djur som behöver stimulera aptiten
Till alla ungkor och kalvfärdiga kvigor
Till alla högproducerande djur.

Vid behov , upprepa behandlingen!

De viktigaste åtgärderna för att undvika ämnesomsättningsstörningar är:
Uteslutande av fettrika fodermedel
Behovsinriktad energi- och näringsförsörjning efter kalvningen
Riktad utfodringstillvänjning
Undvikande av fettbildning under sista tredjedeln av laktationen.
 

Dr. Register's Drench Gun      Dr. Register\'s 300 cc Drench Gun | Drenchers | Veterinary Supplies | Farm &  Ranch Supplies | Farm & Ranch | Nasco


Så här använder ni den.

Mata 200-300 ml med drenchpistolen genom attt sätta in röret mellan kinden och tänderna (insättning av hela längden av röret) och injicera lösningen långsamt. Huvudet bör höjas något som kommer att göra utfodringen lättare.

VIKTIGT!

Använd inte på kor som ligger ner och inte kan höja sitt huvud eller som har förlorat sina sväljreflexer. Lösningen skall endast inges i kinden utanför tänderna och inte rakt ned i halsen då risk finnes för att lösningen hamnar i lungorna.

 
MAGNUSSONS LANTBRUK

Mönarps Gård
521 92 Falköping

Telefon: 072 - 214 41 55